Bedrijven en Bedrijfsleven

Tussentijdse beëindiging van de schuldsanering

vrijdag, 2-1-2015  

Mensen die in de schuldsanering terecht komen of aanvraag doen om in de schuldsanering te komen moeten aan een aantal verplichtingen voldoen. Deze verplichtingen worden zeer streng in de gaten gehouden want mensen die veel schulden hebben, kunnen niet zomaar vrij worden gescholden van de schulden. Het is zaak om als u grote schulden heeft die u niet meer kunt betalen, eerst aan te tonen dat u ook daadwerkelijk niet meer in staat bent om op enige manier aan uw betalingen te voldoen. Het moet dus zo zijn dat u dit kunt aantonen. In ieder ander geval heeft u geen recht op de WSNP. Op het moment dat u een succesvolle aanvraag heeft gedaan voor de WSNP, zal het saneringsproces van start gaat. U wordt in deze periode goed in de gaten gehouden door de overheid. Zo bent u verplicht om te solliciteren en worden u andere eisen opgelegd die er toe bij moeten dragen dat u na de sanering met een schone lei zult kunnen beginnen en een basis heeft waarmee de kans dat u weer in de schulden komt zo klein mogelijk is. Als u in de sanering zit en u houdt u echter niet aan de regels die u door de overheid worden opgelegd, dan bestaat er ook de kans op tussentijdse beëindiging van de WSNP. Tussentijdse beëindiging van de WSNP kan op verschillende momenten gebeuren. De redenen waardoor er een tussentijdse beëindiging wordt gedaan kunnen uiteenlopen maar houden in de meeste gevallen verband met het niet naleven van de regels die verbonden zijn aan de schuldsanering. De rechter en de bewindvoerder behouden namelijk het recht om aanvraag te doen op een tussentijdse beëindiging van de schuldsanering. De rechter of de bewindvoerder heeft dan geen vertrouwen in het feit dat u zich verder aan de regels zult houden en zal u geen schone lei verlenen. Waarom vindt er tussentijdse beëindiging plaats als u in de schuldsanering zit? Dat kunnen verschillende redenen zijn die wij hieronder zullen bespreken:

  • u heeft niet voldaan aan de regels
  • u heeft informatie achtergehouden
  • u heeft valse informatie verstrekt
  • u heeft niet aan de sollicitatie eisen voldaan
  • u heeft geld achtergehouden

Tussentijdse beëindiging: in beroep gaan

Als u toegelaten bent tot de schuldsanering en de sanering wordt stopgezet, dan spreken we van tussentijdse beëindiging. Deze tussentijdse beëindiging heeft grote gevolgen voor uw toekomst en veel mensen willen dan ook tegen deze uitspraak in beroep gaan. Een beroep tegen tussentijdse beëindiging moeten binnen acht dagen worden gedaan. Als u niet binnen deze acht dagen in beroep gaat tegen de tussentijdse beëindiging dan zal de uitspraak van de rechter vast komen te staan en dan heeft u geen recht meer om in beroep te komen tegen de uitspraak. Daarom moet u altijd snel handelen en zorgen dat u bij de juiste advocaten aanklopt. Daarom moet u bij ons aankloppen, want wij helpen u snel met het beroep tegen de uitspraak. Omdat wij ons sinds jaar en dag bezig houden met zaken WSNP, weten wij precies wat we doen en kunnen wij u snel en goed helpen. Er zijn verschillende zaken waar wij u in bij kunnen staan. Ten eerste kunnen wij u bijstaan in de aanvraag. Sommige mensen krijgen namelijk niet het recht terwijl ze er wel recht op hebben. Met deze mensen kunnen wij aan de slag gaan om er voor te zorgen dat ze wel het recht op sanering krijgen toegewezen. De tweede zaak waar wij u in bij kunnen staan hebben wij zojuist besproken en dat is de zaak tussentijdse beëindiging. Dit is het geval wanneer u aan een aantal zaken niet heeft voldaan. Het laatste geval waar wij u in bij kunnen staan is het aanvragen van een schone lei. Wat is dat precies een schone lei? Na de sanering kunnen al uw schulden worden kwijtgescholden. Dat houdt in dat u met een schone lei kunt beginnen aan uw nieuwe leven waarin er hopelijk geen nieuwe schulden meer ontstaan. Het kan zo zijn dat de rechter na de sanering besluit om u geen schone lei te geven. Ook in dat geval kunnen wij met u samen in beroep gaan. Voor ieder beroep geldt een periode van acht dagen waarin u in beroep mag komen.

WSNP-zaken

Bij WSNP- zaken houden wij ons bezig met beroep op een drietal hoofdzaken die wij zoeven al besproken hebben, te weten de aanvraag WSNP, het beroep op tussentijdse beëindiging en het beroep op afwijzing van de schone lei na het traject van de schuldsanering. Wij staan bekend om onze snelle manier van handelen en zaken doen en dat moet ook wel want u heeft niet alle tijd om een beroep te doen op de uitspraak van de rechter en daar moet altijd rekening mee worden gehouden. Klop dan ook zo snel mogelijk aan als u tegen de uitspraak van de rechter in beroep wilt komen. Bij WSNP-zaken kunt u rekenen op een zeer goede service, scherpe prijzen en een snelle afhandeling van uw zaak. Onze advocaten zijn allemaal zeer kundig en vergroten uw kansen op een succesvol beroep. Wij hebben zeer veel ervaring in het bijstaan van natuurlijke personen op hun weg naar een schone lei. Wij zetten al onze kennis en expertise op het gebied in om u te helpen, met groot succes!

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn


Comments are closed.