Bedrijven en Bedrijfsleven

Stoelmassage voor bedrijven als middel tegen het terugdringen van verzuim

donderdag, 13-12-2018  

Ik ben werkzaam als teamhoofd van een klein bedrijfsbureau op een kleinschalige HBO instelling. Het team bestaat uit een twintigtal voornamelijk administratieve medewerkers die zich allen keihard inzetten voor onze studenten en docenten. We hebben veel te maken met werkpieken, deadlines, hoge werkdruk en veel servicegerichte werkzaamheden. Onze medewerkers hebben hart voor de doelstellingen van het HBO onderwijs en zetten zich in voor de studenten, de docenten en ook voor elkaar. Als een van onze collega’s niet uitkomt met de werkzaamheden in combinatie met een deadline dan is er altijd wel iemand die bereid is om wat uurtjes extra te werken. Ook taken, die blijven liggen in geval van verzuim, worden zonder twijfel overgenomen door elkaar. Helaas komt verzuim de laatste paar jaren steeds meer voor. Niet alleen in frequentie, maar ook de duur van het verzuim wordt steeds langer. Waar het eerst een paar dagen verzuim betrof, daar spreken we nu minstens van een week ziekte. Tijdens een netwerkbijeenkomst op een andere HBO instelling, sprak ik de manager bedrijfsvoering hierover. Zij herkende het patroon van verzuim en vertelde mij dat zij sinds een jaar werken met een bedrijf dat gespecialiseerd is in stoelmassage voor bedrijven: Touchpro Europe. Ik vroeg me af of het zo simpel kon zijn?

Betere doorbloeding en groter concentratievermogen door stoelmassage voor bedrijven

Ik besprak de diensten van Touchpro Europe met mijn directeur. Ik had van tevoren wat onderzoek gedaan op internet en kwam er achter, dat stoelmassage voor bedrijven de volgende voordelen kan hebben:

  • Bevordering van de bloedsomloop;
  • Concentratievermogen vergroot;
  • Kan RSI en symptomen van stress verlichten;
  • Overbelasting kan vroegtijdig gesignaleerd worden.

Het viel mij op dat het verzuim de laatste jaren steeds meer gerelateerd was aan stress, werkdruk en te late signalering van deze twee kwaden. Onze medewerkers gingen steeds meer over hun grenzen en realiseerden zich te laat dat zij te ver waren gegaan. Een stoelmassage voor bedrijven zou hen kunnen ondersteunen in hun werkdruk en kunnen verlichten in hun stress. Ik kreeg groen licht van de directeur en nam contact op met het bedrijf voor een offerte. De kosten van stoelmassages vielen mij alleszins mee. De offerte van het bedrijf werd aangevuld met enkele offertes van andere bedrijven in de omgeving die ook stoelmassage voor bedrijven aanbieden. Hierdoor was er openheid en werd mij duidelijk wat de diensten van Touchpro Europe waard zijn. Wij sloten een overeenkomst met elkaar en we regelden een kleine ruimte in onze school waar de stoelmassage voor bedrijven plaats kon vinden.

Terugdringen verzuim en gevoel van waardering bij medewerkers

We namen in eerste instantie een keer in de week op de donderdag stoelmassage voor bedrijven af. Onze medewerkers waren enthousiast en keken uit naar de twintig minuten totale ontspanning. We hoorden veel positieve geluiden. Zo was een collega zich helemaal niet bewust van de spanning in haar lichaam die de masseur vrijwel direct opmerkte. Na de korte massage kwam ze als herboren de kamer uit en kon zij met fris hoofd weer aan de slag. Onze medewerkers ontspanden zich niet alleen tijdens de massages, maar werden zich ook steeds meer bewust van hun werkhouding en luisterden beter naar hun lichaam. Na een half jaar afname van stoelmassage voor bedrijven zijn wij overgegaan naar tweewekelijkse massagemomenten. Dat had niet alleen te maken met de waardering die onze collega’s uitten over de stoelmassage voor bedrijven. De werkmoraal is positief, de sfeer op de werkvloer is er alleen maar beter van geworden en het voorkomende verzuim is slechts kortdurend. Geloof het of niet: na een half jaar is ons verzuimpercentage van 4% naar 2% gezakt. Heel positief!

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn


Comments are closed.