Mens en gezondheid

Gebouwbeheer en drinkwaterveiligheid aanpakken

vrijdag, 14-9-2018  

Als belangenorganisatie voor verhurende particulieren en ondernemers hebben we de belangen van onze klanten vooropstaan. Dit mag uiteraard niet ten koste gaan van het welzijn van de mensen die ruimtes, kamers of hele panden huren. De laatste jaren hebben we steeds vaker gezien dat een preventief beleid zorgt voor meer tevredenheid, minder claims, minder schade en daardoor ook meer inkomsten bij de verhurende partijen. In plaats van een reactief beleid wordt een proactief beleid aangeraden waarbij gebouwbeheer van groot belang is. Dit is niet iets wat we onze klanten zelf aanraden. Het gebouwbeheer is werk voor professionals en vakmensen. Wanneer er ook drinkwater aanwezig is in het pand, raden we in de meeste gevallen de diensten aan van Holland Building Maintenance (voor meer informatie hollandbuilding.nl). Het is van groot belang dat het gebouwbeheer en ook het onderhoud verricht wordt door betrouwbare servicepartners. Een onderhoudscontract met een partner die de verplichtingen niet nakomt zorgt namelijk alleen maar voor een vals gevoel van veiligheid waarmee niemand geholpen is. Gebouwbeheer voorkomt niet alleen problemen, schade en claims, het zorgt er ook voor dat de gebouwen hun waarde houden en verhuurd kunnen worden zonder dat er constant gedacht moet worden aan eventuele problemen.

Proactief gebouwbeheer heeft de toekomst

Steeds meer van onze klanten hebben meerdere gebouwen in het beheer. Zij wonen vaak ook zelf niet meer in Nederland, maar zijn naar andere gebieden vertrokken en hebben het beheer van de gebouwen overgelaten aan andere partijen. Juist op die momenten is het belangrijk dat er gekozen wordt voor een proactief gebouwbeheer beleid. Hoe beter er preventief gewerkt kan worden, hoe beter de resultaten zijn en hoe lager de eigenlijke kosten komen te liggen. Als belangenorganisatie proberen we onze klanten hier zoveel mogelijk bij te helpen zonder daarbij in contact te treden met de huurders zelf. Door onze werkzaamheden toe te spitsen op de kant van de verhuurder kunnen we meer bereiken, zeker dankzij ons uitgebreide netwerk van partners, waaronder Holland Building Maintenance. Hierdoor wordt gebouwbeheer iets waarover niemand zich zorgen hoeft te maken. Deze partner heeft helemaal de voorkeur wanneer het gaat om het verhuren van kamers of appartementen, aangezien de drinkwaterveiligheid ook geïnspecteerd wordt. Dat lijkt onbeduidend, maar is het niet. Juist wanneer er problemen zouden ontstaan met het drinkwater, zou de veiligheid van alle mensen in en rond het gebouw immers in het geding komen. Door ook hier preventief en proactief gebouwbeheer aan het werk te zetten, kan er meer bereikt worden binnen minder tijd en met minder kosten.

De kracht van onze organisatie

Als organisatie zijn we de laatste maanden druk geweest met het opzetten van een breder netwerk. Zo wordt er samengewerkt met mensen over de grens en hebben we nieuw personeel aangetrokken met beheersing van vreemde talen zoals Engels, Duits en Arabisch. Op deze manier kunnen we ons echt breed maken en hebben we de mogelijkheid om verhuurders te helpen met problemen, maar ook met uitdagingen en groeipijnen. We merken dagelijks dat er geen blauwdrukken of handleidingen zijn voor mensen die panden in verschillende Nederlandse steden of daarbuiten hebben en dat is waarom we actief aan het marketen zijn voor meer kennis, meer mogelijkheden en meer aansluiting op de Europese markt. Bij vragen over gebouwbeheer kunt u altijd terecht bij de eerdergenoemde partner. Hebt u andere vragen waar u mee aan de slag wilt, of wilt u meer informatie over onze organisatie? Stuurt u dan gerust een mailtje. We hopen binnen een aantal maanden actief te zijn binnen heel Nederland en hebben daar hulp bij nodig van alle mensen die verhuren.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn


Comments are closed.